(+48) 730 933 086 biuro@pompy-dotacje.pl

My doradzamy
Ty oszczędzasz

Dotacje

Program „Czyste Powietrze”

Od 03.01.2023 r. weszła w życie zmiana w programie „Czyste Powietrze”. W programie zostało zwiększone dofinansowanie na wymianę starego źródła ciepła oraz możliwość uzyskania dofinansowania na termomodernizację budynku. Najwyższe dofinansowanie będzie można uzyskać przeprowadzając kompleksową termomodernizację. Najważniejsze zmiany w tym programie to m.in.: wprowadzenie dodatkowego finansowania w przypadku przeprowadzenia głębokiej termomodernizacji, urealnienie kosztów kwalifikowanych w stosunku do aktualnych cen oraz podniesienie maksymalnych kwot, zwiększenie progów dochodowych, wyłączenie z kosztów kwlaifikowanych podatku vat, wprowadzenie możliwości złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie w ramach Programu. Próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wynosi do 135 tys. zł , a maksymalna kwota dotacji wynosi 66 tys. zł. Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wynosi 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Wówczas maksymalna dotacja w takim przypadku wyniesie do 99 tys. zł. Z kolei przy najwyższym wymiarze dofinansowania próg wynosi 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Wówczas maksymalna dotacja w tym progu przy tzw. pełnej termomodernizacji wyniesie 135 tys. zł.

Program „Moje Ciepło”

Program ten pozwala wsparcie na zakupu i montaż pompy ciepła w nowo budowanym domu jednorodzinnym. Beneficjentem programu może być osoba fizyczna – właściciele lub współwłaściciele nowych jednorodzinnych budynków (wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, grupwej) o podwyższonym standardzie energetycznym. W rozumieniu programu za nowy dom uznaje się taki, gdzie jeszcze nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie wydano pozwolenia na użytkowanie. O dofinansowanie w tym programie mogą także ubiegać się właściciele nowych budynków jednorodzinnych, którzy złożyli już zawiadomienie o zakończenie budoy lub wniosek o pozwolenie na użytkownia lecz nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Aby otrzymać dotacje w programie „Moje Ciepło” dom musi spełniać podwyższony standard energetyczny budynku. Wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cwu może wynosić maksymalnie:

– 63 kWh/m2 w ciągu roku dla wniosków z 2022 r.
– 55 kWh/m2 w ciągu roku dla wniosków składanych w kolejnych latach trwania programu „Moje Ciepło”

Kolejnym warunkiem otrzymania dotacji w tym programie jest konieczność współpracy pompy ciepła z wodnym ogrzewaniem nieskotemperaturowym – temperatura zasilania wody grzewczej ≤35 C np. ogrzewanie płaszczyznowe. Wymóg ten nie jest barny pod uwagę do pompy powietrze-powietrze.

Program „Mój Prąd” 5.0

Ta edycja programu wskazuje na celowe montowanie zestawu instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła. Beneficjenci będą mogli skorzystać do 58 tys. zł. na dofinansowanie do pompy ciepła i fotowoltaiki. Zakończenie programu przewidziane jest na dzień 22 grudnia 2023 r. chyba, że wcześniej skończą się środki. Obecny program „Mój Prąd” 5.0 wprowadza dopłaty do pompy ciepła i kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Koszty są kwalifikowane liczone są od dnia 01.02.2021 r. maksymalne kwota dofinansowania przy maksymalnej inwestycji wyniesie: 58 tys tj.: 7 tys. na instalacje fotowoltaiczną, 16 tys. na magazyn energii, 3 tys. na system EMS/HEMS, 3,5 tys. zł. na kolektory słoneczne, 28,5 tys. na gruntową pompę ciepła.

Program „Ciepłe Mieszkanie”

Jest to nowy program, który wspiera wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawia efektywność energetyczną w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. W tym programie końcowymi beneficjentami programu są właściciele i współwłaściciele lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, którzy będą mogli starać się o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji. Wnioski będzie można składać w gminach. Beneficjentem programu jest gmina. Dotacje gminom przyznaje WFOŚiGW. Gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych. „Moje Ciepło „ – to program, który wspiera podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła albo zastosowanie: kotła kondensacyjnego, kotła na pellet ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła powietrze/powietrze. Będzie można także ubiegać się o dofinansowanie do wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania, wymiany drzwi i okien, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. O szczegółowe informacje dotyczące programu należy dopytać w lokalnym urzędzie.

Program „Agroenergia”

Jest to program skierowany do osób fizycznych będących właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, którzy posiadają od 1ha do 300 ha oraz co najmniej od roku prowadzą gospodarstwo rolne, a także do osób prawnych będących właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300ha oraz co najmniej rok przez złożeniem wniosku prowadzą działalność rolniczą. Program ten ma na celu zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w rolnictwie. Pierwsza jego część to wsparcie mikroinstalacji, pomp ciepła i magazynów energii. Część druga programu obejmuje biogazownie rolnicze wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrownie wodne o mocy nie większej niż 500 kW.

Chcesz wymienić swój stary kocioł na pompę ciepła, a nie wiesz od czego zacząć?

Skontaktuj się z Nami. Umów się na bezpłatne spotkanie z Doradcą Technicznym a wspólnie z Tobą wypracujemy najbardziej efektywne rozwiązanie wraz z dofinansowaniem.

Telefon:
(+48) 730 933 086

E-mail:
biuro@pompy-dotacje.pl

Projekty ekologiczne Anna Bartosz
ul. Azaliowa 3
64-500 Gałowo

NIP: 764-232-59-31

Nazwa banku: Mbank,
Numer konta bankowego: 10 1140 2004 0000 3002 8357 6676

Czynne: od poniedziałku do piątku 8-17.

Wyślij wiadomość

Call Now Button